Sugbehållare

  • Suction Canister

    Sugkapsel

    Återanvändbara kapslar behöver mycket sällan bytas ut, eftersom de är extremt hållbara. Sugbehållare är certifierade som mätutrustning med en noggrannhet på +/- 100 ml. Kapslar är utrustade med inbyggda fästen för montering på väggar, skenstöd eller vagnar. Kapslar inkluderar återanvändbara vinkelkontakter för vakuumslang.