Pallhanteringssystem

  • Stool Management System

    Pallhanteringssystem

    Fekal inkontinens är ett försvagande tillstånd som om det inte hanteras effektivt kan leda till nosokomiell överföring. Detta kan orsaka betydande komplikationer för patientens hälsa och välbefinnande samtidigt som det skadar vårdpersonal (HCW) och vårdinstitutioner. Risken för överföring av sjukhusförvärvade infektioner, såsom Norovirus och Clostridium difficile (C. diff), i akuta vårdmiljöer är ett bestående problem.