Icke-rebreather syrgasmask

  • Non-Rebreather Oxygen Mask

    Non-Rebreather Oxygen Mask

    Medicinsk engångsmask för syrgas med behållarpåse används för patienter som behöver stora mängder syre, för att effektivt applicera syre till den högsta koncentrationen. Non-Rebreather-masken (NRB) används för patienter som behöver stora mängder syre. Patienter som lider av traumatiska skador eller hjärtrelaterade sjukdomar kräver NRB NRB använder en stor behållare som fylls medan patienten andas ut. Utandningen tvingas genom små hål på maskens sida.  Dessa hål förseglas medan patienten andas in och förhindrar därmed uteluft. Patienten andas rent syre.  Flödeshastigheten för NRB är 10 till 15 LPM.